Tegutsemispõhimõtted

Oleme loonud MTÜ Tartu Erahariduse Edendamise Seltsi (TEHES) kui haridust edendava organisatsiooni. TEHES loomise ajendiks oli vajadus kvaliteetse ja sõltumatu erahariduse järele Tartu linnas. TEHES idee algatajateks olid laste vanemad.

TEHES all tegutseb Tartu Erakool (al 2007), HuviTERA erahuvikool (al 2008) ja Terake eralasteaed (al 2009).

Meie haridusasutused väärtustavad õppimist. Õppimine on inimese järjepidev ja mõtestatud areng eelkõige iseenda suhtes. Meie jaoks on õppija nii laps, õpetaja, vanem kui ka partner. Õppimine meie haridusasutuses saab toimuda vaid osapoolte avatud ja vastastikku lugupidaval ning tunnustaval koostööl.

Alates 2012.aastast jagame oma teadmisi ja oskusi täiskasvanutele suunatud koolitustel ja kursustel.